Atomoslied

Atomoslied

Atomos, Jij bent als een ros Met zijn tien heemskinderen Atomos, Geel laat je niet los Niets kan dat verhinderen ​ 1. Als de oudste van de zes komen d'ingenieuren Neem de pot met schuimend bier na het hard labeuren want de oudste van de zes is een ingenieur Steeds weer na de HIKse sleur vloeit het schuimend bier ​ 2. Volgt de tweede in de rij 't zijn de economen maak je af en toe eens vrij om eens saam te komen want de tweede in 't gelid is een econoom schuimend bier dat houdt hem fit maar niet steeds in toom ​ 3. Nummer drie van 't grote kroost fijne laboranten doe een scheikundige toast op de vrienschapsbanden want de derde in de rij is een laborant zet de lepel in de brij en wees florissant ​ 4. 't Jongste kind van ons moemoe sociaal assistenten smijt je boeken nu maar toe wij zijn malkontenten want de jongste van ons moe oh toch zo sociaal sluit de boek in stilte toe samen allemaal ​ 5. Als de eerste na de vier komt de EMT geef maar hier dat schuimend bier, dan is hij tevree want de vijfde van het lot is de EMT en je krijgt hem niet kapot want hij telt voor twee ​ 6. Als de zesde in de rij komen d'agronomen allen vrij en blij moeilijk in te tomen want de zesde in de rij is een agronoom ze de koe maar in de wei en drink met ons mee ​ 7. Als de zevende in de rij komen die van Turnhout De verpleging komt er aan Want wij blijven gaan (Ja gaan) Onze kleuren zijn paars & zwart Welle gaan graag hard (in bed) Ja wij houden van plezier en ook heel veel bier ​ 8. En hier staan de nummers acht: Verplegers en vroedvrouwen Feesten door tot in de nacht, Helpen jou bij 't spauwen Nummer acht uit het schoon Lier: Goefferke GOEF GOEF! Ja wij leven voor 't plezier Dat is onze troef! ​ 9. En als negende in de rij, Staan de repromannen (vrouwen!) Voor wat bier, les en vertier, kan jij op ons bouwen Wij vieren feest in Vorselaar, Het dorp van ons hart Later als leerkracht staan wij daar, met blauw gele macht ​ 10. Voor de tiende in de rij, laat het bier maar stromen Als Sepulcrum, zij aan zij, zijn wij hier gekomen En nu staan wij hier vol trots, ied'reen mag het horen Sepulcrum, club vvan m'n hart, Heeft nog nooit verloren! ​ 11. Atomos noemt het verbond der barmhartige stede 'k klink hier op jou, op dees stond wees met ons tevreden Atomos student' verbond uit het kempens Geel drink met jouw hier, op dees stond weg die droge keel ​ 12. Als de oudste van het lot 't zijn de oud-studenten en je krijgt ons niet kapot, want we hebben centen. Want de oudste van het lot is een oud-student. Als we vroeg naar huis toe gaan, pinken we een traan